Kontaktujte nás na +420 313 515 167 nebo info@yuken.cz

Škrtící ventily

Škrtící ventily se používají ke škrcení průtoku v hydraulickém obvodu a tím upravujeme rychlost pohybu spotřebiče. (přímočarých nebo rotačních hydromotorů).


Ventily dělíme dle konstrukčního provedení na škrtící ventily bez stabilizace tlakového spádu a na ventily se stabilizací tlakového spádu. Ventily s tlakovou stabilizací se obvykle používají s jednosměrným ventilem, který umožní volný průtok kapaliny od hydromotoru. U ventilů bez stabilizace je velikost průtoku závislá na otevření škrtící kuželky a na tlakovém spádu.(hodnoty tlaku na vstupu a výstupu z škrtícího ventilu) Ventily se stabilizací je velikost průtoku závislá na otevření škrtící kuželky, ale není závislá na tlakovém spádu. ( hodnoty tlaku na vstupu a výstupu z škrtícího ventilu)