Kontaktujte nás na +420 313 515 167 nebo info@yuken.cz

Tlakové a redukční ventily

Tlakové a redukční ventily jsou ventily, které řídí (upravují) tlak v hydraulickém obvodě. Dle funkce se dělí na pojistné, redukční, brzdné, odlehčovací, ventil sledu funkcí atd. Rozdělují se na přímo řízené a nepřímo řízené.

 

Pojistné (přepouštěcí) ventily hlídají maximální tlak v hydraulickém obvodu a při překročení max. hodnoty tlaku nastavené na ventilu, přepustí přebytečnou kapalinu zpět do nádrže.

 

Redukční ventily redukují tlak pro požadovanou hydraulickou větev. To znamená, že za redukčním bude upraven tlak dle nastavení na redukčním ventilu, tlak před ventilem bude nastavený dle hodnoty na pojistném ventilu.